DASK’ın teknik ve işletim süreçlerinin yönetimi, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca 5 yıllık dönemlerle yürütülür.

DASK’ın gözetim ve denetiminden sorumlu T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile 2005 yılında yapılan ve 2010 ve 2015 yıllarında yenilenen sözleşmeler ile teknik ve işletme yönetimi 2020 yılına kadar halen “Teknik İşletici” sıfatıyla Eureko Sigorta A.Ş. sorumluluğundadır..

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması