DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan "Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu" tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu; Hazine Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, üniversite temsilcisi ve teknik işletici Eureko Sigorta A.Ş.'nin temsilcilerinden meydana gelir.

Yönetim Kurulu üyeleri farklı konularda uzmanlaşmış üst düzey kamu görevlileri (5), özel sektör yetkilisi (1) ve üniversite temsilcisinden (1) oluşur.

DASK Yönetim Kurulu’nun oluşumu, ilgili tarafların temsil edilebilmesi ve Zorunlu Deprem Sigortası programının başarıyla yürütülebilmesi esasına dayanır.

YÖNETİM KURULU


Mete GÜLER Başkan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Sigorta Denetleme Kurulu
Başkan
Mehmet GÜLLÜOĞLU Üye T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan
Vedad GÜRGEN Üye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür
Mehmet Emin AKYÜZ Üye Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı
Mehmet Akif EROĞLU Üye Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Genel Sekreter
Prof. Dr. Alper İlki Üye İTÜ İnşaat Fakültesi


TEKNİK İŞLETİCİ YÖNETİMİİsmet GÜNGÖR DASK Koordinator
Serpil ÖZTÜRK DASK Genel Sekreter
Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması Şehirler Yarışıyor